SIA “Tālavas Ķēniņa alus” respektē jūsu privātumu. Mēs ar jūsu personisko informāciju rīkojamies ar cieņu. Mēs esam atbildīgi par visu personisko informāciju, kuru jūs mums sniedzat, piemēram, vārdu, adresi un citu obligāto informāciju, kas nepieciešama reģistrējoties, kā arī pasūtot mūsu veikalā. Mēs nenodosim jūsu personisko informāciju trešajām personām. Kādus datus mēs apkopojam par jums, kādam nolūkam un uz kāda pamata mēs tos apstrādājam. Personas dati ir jebkura informācija, kas spēj identificēt personu. Tajā nav iekļauti anonimizēti dati. Mēs varam apstrādāt šādas personas datu kategorijas par jums:

Saziņas dati, kas ietver jebkādu saziņu, kuru jūs mums nosūtiet neatkarīgi no tā, vai to veicat, izmantojot mūsu tīmekļa vietnē esošo saziņas veidlapu, e-pastu, tekstu, sociālo mediju ziņojumapmaiņu, sociālo mediju sūtījumus vai jebkuru citu saziņu, kuru jūs mums sūtāt. Mēs apstrādājam šos datus saziņas nolūkos ar jums, lietvedības nodrošināšanai un juridisku prasību izvirzīšanai, izpildei vai aizstāvēšanai. Mūsu likumīgais pamats šai apstrādei ir mūsu likumīgās intereses, kas šajā gadījumā ir atbilde uz mums nosūtītajiem paziņojumiem, uzskaites uzturēšana un juridisku prasību izvirzīšana, īstenošana vai aizstāvēšana.

Klienta dati, kas ietver datus par jebkuriem preču un / vai pakalpojumu pirkumiem, piemēram, jūsu vārds, nosaukums, norēķinu adrese, piegādes adreses e-pasta adrese, tālruņa numurs, kontaktinformācija, pirkuma informācija un kartes informācija. Mēs apstrādājam šos datus, lai piegādātu jūsu iegādātās preces un / vai pakalpojumus un lai reģistrētu šādus darījumus. Mūsu likumīgais pamats šai apstrādei ir līguma izpilde starp jums un mums un / vai darbību veikšana pēc jūsu pieprasījuma, lai noslēgtu šādu līgumu.

Lietotāja dati, kas ietver datus par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni un visus tiešsaistes pakalpojumus, kā arī datus, kurus jūs ievietojat publicēšanai mūsu vietnē vai citos tiešsaistes pakalpojumos. Mēs apstrādājam šos datus, lai darbotos ar mūsu vietni un nodrošinātu atbilstoša satura nodrošināšanu jums, lai nodrošinātu mūsu vietnes drošību, lai uzturētu mūsu vietnes un / vai datu bāzu dublējumus un ļautu publicēt un administrēt mūsu vietni, citus tiešsaistes pakalpojumus un bizness. Mūsu likumīgais pamats šai apstrādei ir mūsu likumīgās intereses, kas šajā gadījumā ļauj mums pienācīgi administrēt mūsu vietni un uzņēmējdarbību.

Tehniskie dati, kas ietver datus par mūsu vietnes un tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu, piemēram, jūsu IP adresi, jūsu pieteikšanās datus, informāciju par jūsu pārlūkprogrammu, mūsu vietnes lapu apmeklējuma ilgumu, lapu skatījumiem un navigācijas ceļiem, informāciju par vietņu skaitu, reizes, kad jūs izmantojat mūsu vietni, laika joslas iestatījumus un citu tehnoloģiju ierīcēs, kuras izmantojat, lai piekļūtu mūsu vietnei. Šo datu avots ir mūsu analīzes izsekošanas sistēma. Mēs apstrādājam šos datus, lai analizētu mūsu vietnes un citu tiešsaistes pakalpojumu izmantošanu, lai pārvaldītu un aizsargātu mūsu biznesu un vietni, lai piegādātu jums atbilstošu saturu un reklāmas un saprastu mūsu reklāmas efektivitāti. Mūsu likumīgais pamats šai apstrādei ir mūsu likumīgās intereses, kas šajā gadījumā ļauj mums pienācīgi administrēt mūsu vietni un mūsu biznesu, kā arī paplašināt savu biznesu un izlemt par mūsu mārketinga stratēģiju.

Mārketinga dati, kas ietver datus par jūsu vēlmēm saņemt mārketingu no mums un mūsu trešajām pusēm, kā arī jūsu saziņas preferences. Mēs apstrādājam šos datus, lai ļautu jums piedalīties mūsu akcijās, piemēram, konkursos, balvu izlozēs un bezmaksas dāvanās, piegādāt jums atbilstošu vietnes saturu un reklāmas un novērtēt vai izprast šīs reklāmas efektivitāti. Mūsu likumīgais pamats šai apstrādei ir mūsu likumīgās intereses, kas šajā gadījumā ir izpētīt, kā klienti izmanto mūsu produktus / pakalpojumus, lai tos attīstītu, lai attīstītu mūsu biznesu un izlemtu par mūsu mārketinga stratēģiju.

Mēs varam izmantot klientu datus, lietotāja datus, tehniskos datus un mārketinga datus, lai piegādātu jums atbilstošu vietnes saturu un reklāmas (ieskaitot Facebook reklāmas vai citas reklāmas reklāmas) un lai novērtētu vai saprastu mūsu apkalpotās reklāmas efektivitāti. Mūsu likumīgais pamats šādai apstrādei ir likumīgas intereses, kuru mērķis ir paplašināt mūsu biznesu.

Sensitīvi dati

Mēs neapkopojam sensitīvus datus par jums. Sensitīvi dati attiecas uz datiem, kas ietver informāciju par jūsu rasi vai etnisko piederību, reliģisko vai filozofisko pārliecību, seksuālo dzīvi, seksuālo orientāciju, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, informāciju par jūsu veselību un ģenētiskajiem un biometriskajiem datiem. Mēs neapkopojam nekādu informāciju par notiesājošiem spriedumiem un nodarījumiem. Ja mums saskaņā ar likumu vai saskaņā ar starp mums noslēgto līgumu tiek prasīts vākt personas datus, un jūs pēc pieprasījuma nesniedzat mums šos datus, mēs, iespējams, nespēsim izpildīt līgumu (piemēram, piegādāt preces vai pakalpojumus tev). Ja jūs nesniedzat mums pieprasītos datus, iespējams, mums būs jāatceļ jūsu pasūtītais produkts vai pakalpojums, taču, ja to izdarīsim, mēs jums to paziņosim tajā laikā. Jūsu personas datus mēs izmantosim tikai mērķiem, kuriem tie tika savākti, vai saprātīgi saderīgiem mērķiem, ja nepieciešams.

Lai iegūtu vairāk informācijas par šo, lūdzu, rakstiet mums uz e-pastu talavaska@gmail.com. Gadījumā, ja mums jūsu informācija ir jāizmanto nesaistītiem jauniem mērķiem, mēs jums paziņosim un paskaidrosim apstrādes juridiskos pamatus. Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus bez jūsu ziņas vai piekrišanas, ja to prasa vai atļauj likums. Mēs neveicam automatizētu lēmumu pieņemšanu vai jebkāda veida automatizētu profilēšanu.

MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJA

Mūsu likumīgais pamats jūsu personas datu apstrādei, lai nosūtītu jums mārketinga paziņojumus, ir vai nu jūsu piekrišana, vai mūsu likumīgās intereses (proti, lai attīstītu mūsu biznesu). Saskaņā ar Privātuma un elektronisko sakaru noteikumiem mēs varam nosūtīt jums mārketinga paziņojumus, ja esat veicis pirkumu vai pieprasījis no mums informāciju par mūsu precēm vai pakalpojumiem vai arī esat piekritis saņemt mārketinga paziņojumus un katrā gadījumā neesat atteicies no atteikšanās. saņem šādus sakarus kopš. Jūs jebkurā laikā varat lūgt mums pārtraukt mārketinga ziņojumu sūtīšanu, sekojot atteikuma saitēm uz visiem jums nosūtītajiem mārketinga ziņojumiem VAI jebkurā laikā nosūtiet mums e-pastu uz talavaska@gmail.com. Ja jūs atsakāties no mārketinga paziņojumu saņemšanas, šī atteikšanās neattiecas uz personas datiem, kas sniegti citu darījumu rezultātā, piemēram, pirkumu, garantijas reģistrāciju utt.

JŪSU PERSONAS DATU ATKLĀŠANA

Mums var nākties kopīgot jūsu personas datus ar tālāk norādītajām pusēm:

Pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz IT un sistēmu administrēšanas pakalpojumus. Profesionāli konsultanti, tostarp juristi, baņķieri, auditori un apdrošinātāji Valdības struktūras, kas pieprasa mums ziņot par apstrādes darbībām. Trešās puses, kurām mēs pārdodam, nododam vai apvienojam sava biznesa daļas vai aktīvus. Mēs pieprasām visām trešajām personām, kurām mēs pārsūtām jūsu datus, ievērot jūsu personas datu drošību un apstrādāt tos saskaņā ar likumu. Mēs ļaujam šādām trešām personām apstrādāt jūsu personas datus tikai noteiktiem mērķiem un saskaņā ar mūsu norādījumiem.

DATU DROŠĪBA

Mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai novērstu jūsu personas datu nejaušu pazaudēšanu, izmantošanu, mainīšanu, izpaušanu vai piekļuvi bez atļaujas. Mēs arī ļaujam piekļūt jūsu personas datiem tikai tiem darbiniekiem un partneriem, kuriem uzņēmējdarbībā ir jāzina šādi dati. Viņi apstrādās jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem, un viņiem tas jāuztur konfidenciāli. Mums ir ieviestas procedūras, lai risinātu jebkādus aizdomīgus personas datu pārkāpumus, un mēs paziņosim jums un jebkuram piemērojamam regulatoram par pārkāpumu, ja tas mums būs likumīgi noteikts.

TREŠO PERSONU SAITES

Šajā vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm, spraudņiem un lietojumprogrammām. Noklikšķinot uz šīm saitēm vai iespējojot šos savienojumus, trešās personas var ļaut apkopot vai koplietot datus par jums. Mēs nekontrolējam šīs trešo pušu vietnes un neesam atbildīgi par viņu konfidencialitātes paziņojumiem. Kad pametat mūsu vietni, iesakām izlasīt katras apmeklētās vietnes konfidencialitātes paziņojumu.

SĪKDATNES

Jūs varat iestatīt, lai pārlūkprogramma noraidītu visus vai dažus pārlūka sīkfailus vai brīdinātu jūs, kad vietnes nosaka vai piekļūst sīkfailiem. Ja jūs atspējojat vai atsakāt sīkdatnes, lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas šīs vietnes daļas var kļūt nepieejamas vai nedarboties pareizi.

JŪSU TIESĪBAS

Ja esat Eiropas iedzīvotājs, jums ir tiesības piekļūt personiskajai informācijai, kas mums ir par jums, un lūgt labot, atjaunināt vai dzēst jūsu personisko informāciju. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot zemāk esošo kontaktinformāciju.

Scroll to Top